Comunicat de presă cu privire la taxele şi impozitele locale pe care cetăţenii le pot plăti prin intermediul platformei ghiseul.ro

Social

Având în vedere faptul că la început de an ghişeele de la Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni din cadrul Primăriei Alexandria – Direcţia Taxe şi Impozite Locale se aglomerează, şi având în vedere totodată recomandările emise de către instituţiile abilitate cu privire la gestionarea pandemiei, cetăţenii pot plăti prin intermediul platformei naţionale www.ghiseul.ro, taxele şi impozitele locale, fără a se mai deplasa la ghişeul primăriei unde obişnuiau să îşi achite datoriile către bugetul local, şi implicit pentru a nu ajunge la termenul limită privind acordarea bonificaţiei până la data de 31 martie 2022.

Alegeţi să plătiţi sigur şi rapid prin accesarea platformei ghişeul.ro!

Primăria Alexandria vine în sprijinul dvs. cu următoarele precizări, pentru a vă ajuta în vederea efectuării plăţilor aferente taxelor şi impozitelor locale, şi pune la dispoziţia cetăţenilor informaţiile pe care trebuie să le aibă în vedere persoana fizică/ persoana juridică şi de care trebuie să ţină cont în momentul plăţilor efectuate prin platforma naţională ghiseul.ro (impozitul pe clădiri şi taxa pe clădiri; impozitul pe teren şi taxa pe teren; impozitul pe mijloacele de transport; taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor; taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate; impozitul pe spectacole; taxele special; sau alte taxe locale), astfel:

Cod Cod Tip Venit Tip venit Cont IBAN Tip Debit
persoană
Venit Venit Nomenclator la instituţie
Intern Nomenclator Unic
Unic
1 21.A.07.01.0 Impozit pe clădiri Impozit
de la Persoane Fizice clădiri RO 24 TREZ 606 21
07 02 01 01 XXX Persoană fizică Cu debit

1 21.A.07.01.02 Impozit şi taxă Impozit
pe clădiri de la clădire
Persoane Juridice RO 71 TREZ 606 21 07 02 01 02 XXX
Persoană juridică Cu debit

1006 50.06 Garanţii Cont colector
pentru buna
desfăşurare a
activităţii comisiei
pentru accord unic RO 46 TREZ 606 50
06 XXX 000 167 Persoană fizică/
Persoană juridică Fără debit

11 21.A.16.50.00 Alte taxe pentru
utilizarea bunurilor,
autorizarea utilizării Publicitate
bunurilor sau pe
desfăşurarea de activităţi RO44 TREZ 606 21160250 XXXXX
Persoană fizică/
Persoană juridică Cu debit

110 21.A.30.05.30 Alte venituri din Contract
din concesiuni şi închirieri de către instituţiile de închiriere
RO 66 TREZ 606
publice teren 21A 30 05 30 XXXX
Persoană fizică/
juridică Fără debit

13 21.A.16.50.00 Alte taxe pe Publicitate
utilizarea bunurilor, contract
autorizarea utilizării
sau pe desfăşurarea
de activităţi RO44 TREZ 606 21160250 XXXXX
Persoană juridică Cu debit

145 21.A.16.50.00 Alte taxe pe utilizarea Taxă eliberare
bunurilor, autorizare autorizaţii
utilizării bunurilor sau de trafic ADP
pe desfăşurarea de
activităţi RO44 TREZ 606 21160250 XXXXX Persoană fizică/
Persoană juridică Fără debit

164 21.A.35.01.02 Venituri din amenzi Amenzi
şi alte sancţiuni aplicate circulaţie
de către alte instituţii de Poliţie
specialitate RO 92 TREZ 606 21 A35 01 02 XXXX
Persoană juridică Amenzi

164 21.A.35.01.02 Venituri din amenzi Amenzi circulaţie
şi alte sancţiuni aplicate Poliţie
de către alte instituţii
de specialitate RO 92 TREZ 606
21 A35 01 02 XXXX
Persoană fizică Amenzi

177 21.A.35.01.02 Venituri din amenzi şi Amenzi
alte sancţiuni aplicate de Poliţie
către alte instituţii de comunitară
specialitate din ţară pentru
urmărire RO 92 TREZ 606 21 A35 01 02 XXXX Persoană fizică/ Persoană juridică Fără debit

181 21.A.35.01.02 Venituri din amenzi
şi alte sancţiuni aplicate
de către alte instituţii
de specialitate Amenzi
contravenţionale RO 92 TREZ 606 21 A35 01 02 XXXX Persoană fizică Amenzi

188 21.A.35.01.02 Venituri din amenzi Amenzi
şi alte sancţiuni Poliţie
aplicate de către COMUNITARA
alte instituţii de specialitate
ALEXANDRIA cu domiciliul în ALEXANDRIA RO 92 TREZ 606 21 A35 01 02 XXXX Persoană fizică/ Persoană juridică Cu debit

189 21.A.07.03.00 Taxe judiciare de Taxe judiciare
timbre şi alte taxe
de timbru 139 RO26 TREZ 606 21070203 XXXXX Persoană fizică/ Persoană juridică Fără debit

2 21.A.07.02.02 Impozit şi taxă pe
teren de la persoane Impozit
juridice intravilan curţi
construcţii RO 18TREZ 606 21 07 02 02 02XXX Persoană juridică Cu debit

2 21.A.07.02.01 Impozit pe terenuri Impozit
de la personae fizice intravilan curţi
construcţii RO 68 TREZ 606 21 07 02 02 01 XXX Persoană fizică Cu debit

21 21.A.16.03.00 Taxe şi tarife pentru Taxe autorizaţii
eliberarea de licenţe
şi autorizaţii de funcţionare de contrucţii RO48TREZ 606 21160203 XXXXX Persoană fizică/ Persoană juridică Fără debit

26 21.A.07.02.02 Impozit şi taxă Taxă teren
pe teren de la
persoane juridice intravilan
altul decât curţi
construcţii RO 18TREZ 606 21 07
02 02 02XXX Persoană juridică Cu debit

27 21.A.07.02.03 Impozitul pe terenul Taxă pe teren
din extravilan extravilan RO 65 TREZ 606
21 07 02 02 03 XXX
Persoană juridică Cu debit

29 21.A.07.01.01 Impozit pe clădiri Taxă
de la persoane fizice clădiri RO 24 TREZ 606 21 07 02 01 01 XXX Persoană fizică Cu debit

29 21.A.07.01.02 Impozit pe clădiri Taxă
de la persoane juridice clădiri RO 71 TREZ 606 21 07 02 01 02 XXX Persoană juridică Cu debit

3 21.A.07.02.02 Impozit şi taxă pe Impozit
teren de la persoane intravilan
juridice altul decât curţi
construcţii RO 18 TREZ 606 21 07 02 02 02 XXX Persoană juridică Cu debit

3 21.A.07.02.01 Impozit pe terenuri Impozit
de la persoane fizice intravilan altul decât curţi construcţii RO 68 TREZ 606 21 07 02 02 01 XXX Persoană fizică Cu debit

339 21.A.36.06.00 Taxe speciale Taxă
salubrizare
PERSOANE
FIZICE RO 51 TREZ 606 21 36 02 06 XXXXX Persoană fizică Cu debit

377 21.A.30.50.00 Alte venituri din Taxă
proprietate parcări RO 89 TREZ 606 21300250 XXXXX Persoană fizică/
Persoană juridică Cu debit

4 21.A.07.02.03 Impozit pe terenul Impozit
din extravilan extravilan RO 65 TREZ 606 21 07 02 02 03 XXX Persoană fizică Cu debit

4 21.A.07.02.03 Impozit pe terenul Impozit
din extravilan pe teren
extravilan RO 65 TREZ 606 21 07 02 02 03 XXX Persoană juridică Cu debit

40 21.A.36.14.00 Cheltuieli de
executare silită Cheltuieli de
executare silită RO 40 TREZ 606 21 36 02 14 XXXXX Persoană fizică/ Persoană juridică Cu debit

5 21.A.07.02.02 Impozit şi taxă pe Taxă teren
teren de la persoane
juridice intravilan
curţi construcţii RO 18TREZ 606 21 07 02 02 02XXX Persoană juridică Cu debit

5 21.A.07.02.01 Impozit pe terenuri Taxă tereb
de la persoane fizice intravilan
curţi construcţii RO 68 TREZ 606 21 07 02 02 01 XXX Persoană fizică Cu debit

7 21.A.16.02.01 Impozit pe mijloacele Impozit pe
de transport deţinute mijloace de transport
de persoanele fizice RO 43 TREZ 606 21 16 02 02 01 XXX Persoană fizică Cu debit

7 21.A.16.02.02 Impozit pe mijloacele Impozit mijloace
de transport deţinute
de persoanele juridice de transport RO 90 TREZ 606 21 16 02 02 02 XXX Persoană juridică Cu debit

8 21.A.16.02.02 Impozit pe mijloacele Impozit pe mijloace
de transport deţinute
de persoanele juridice de transport lente RO 90 TREZ 606 21 16 02 02 02 XXX Persoană juridică Cu debit

8 21.A.16.02.01 Impozit pe mijloacele Impozit pe mijloace
de transport deţinute
de persoanele fizice de transport lente RO 43 TREZ 606 21 16 02 02 01 XXX Persoană fizică Cu debit

94 21.A.30.05.30 Alte venituri din
concesiuni şi închirieri
de către instituţiile
publice Chirii garaje RO 66 TREZ 606 21A 30 05 30 XXXX Persoană fizică/
Persoană juridică Fără debit

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe FacebookInstagram , YouTube , TikTok .