Muzeul județean Teleorman, punct de atracție pentru iubitorii de cultură, tradiție și istorie

Divertisment

În centrul Alexandriei, pe una din cele mai mici și mai liniștite străzi din municipiu, Muzeul județean Teleorman rămâne instituția deschisă zilnic vizitatorilor și pasionaților de tradiție și cultură. În timp, muzeul a devenit și s-a menținut un obiectiv important și atractiv atât pentru locuitorii județului, cât și pentru turiștii dornici să afle descoperirile arheologilor pe plan local ori schimbările prin care a trecut Teleormanul de-a lungul timpului.

„Cu începuturi timide, care s-au prelungit mai mult de jumătate din perioada de timp scursă de la înființare, Muzeul județean Teleorman și-a căpătat un drum propriu dincolo de frământările cauzate de oameni și vremuri. Fără a avea tradiția altor instituții similare din țară a încercat să-și îndeplinească menirea de păstrător al valorilor arheologice, istorice și etnografice locale”, a declarat pentru AGERPRES, directorul muzeului, Pavel Mirea.

Conform acestuia, prima încercare de înființare a unui muzeu în Teleorman datează din anul 1934, în timpul sărbătoririi centenarului orașului Alexandria. Atunci, Consiliul Comunal a hotărât înființarea unui muzeu al orașului în care să se păstreze și să fie expuse documente găsite în diferite arhive și materiale ce dovedeau existența și cultura populației de pe aceste meleaguri.

„Expoziția muzeală a fost instalată, la început, în localul primăriei, iar în anul 1936 a fost strămutată într-o încăpere a Palatului Cultural ‘Victor Antonescu’. La data de 1 mai 1952 s-a deschis, în mod real, un muzeu, respectiv Muzeul Raional Alexandria, în care erau expuse documente privind întemeierea orașului și dovezi materiale din diferite epoci istorice. Din anul 1974, Muzeul Orășenesc de Istorie Alexandria devine Muzeul județean de Istorie Teleorman și ulterior Muzeul județean Teleorman, instituție de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean”, a menționat directorul Pavel Mirea. 

Obiectele descoperite în cei 78 de ani sunt păstrate cu grijă în Muzeul Județean Teleorman. Fiecare lucru cu valoare sentimentală ori materială este menținut într-un loc bine stabilit ori într-o expoziție pentru ca fiecare vizitator să se poată bucura de dovada istoriei locale. Astfel de materiale au fost descoperite în mai multe localități din mediul rural ale județului.

„Muzeul județean Teleorman conservă o importantă colecție de arheologie, preponderent din epocile neolitică și geto-dacică, cu numeroase obiecte provenite din stațiunile de la Ciolăneștii din Deal, Măgura, Siliștea, Vitănești, Albești, Orbeasca de Sus, Zimnicea, dar și o colecție de numismatică reprezentată de o serie de tezaure monetare antice și medievale descoperite la Alexandria, Balta Sărată, Drăgănești-Vlașca, Poroschia, Schitu, Sfințești, Ulmeni. De asemenea, conservă o valoroasă colecție etnografică a zonei etnografice Teleorman și a subzonelor Vlașca și Romanați. În cadrul patrimoniului deținut pot fi amintite și colecțiile de istorie, memorialistică, artă, carte veche, paleontologie”, a adăugat Pavel Mirea.

Muzeul județean Teleorman găzduiește trei expoziții permanente. În săli spațioase, atent întreținute, vizitatorii intră în atmosfera creată. Tezaurele monetare, portul popular teleormănean, viața la sat ori cea în sălbăticie și preocupările oamenilor reprezintă principalele puncte de atracție.

Expozițiile sunt: „Arheologie — Înapoi în timp” și „Arheologie și numismatică în județul Teleorman”; „Aspecte etnografice teleormănene”; „Colectivizarea în Teleorman” și „Rezistență și acceptare forțată”. Sălile deschise publicului sunt Neoliticul, Eneoliticul și Tezaure Monetare, urmând ca până la sfârșitul anului 2014 să fie deschise și celelalte trei săli: Epoca metalelor, Geto-Dacii, Mileniul I — Evul Mediu. 

Patrimoniul muzeului este valorificat și prin expoziții temporare. Printre acestea se numără și „Exponatul lunii”. Muzeul județean Teleorman a fost organizator sau co-organizator al unor expoziții temporare și itinerante în țară: București, Giurgiu, Călărași, Piatra-Neamț, Pitești și peste hotare, în Bulgaria, SUA, Elveția, Marea Britanie, Italia, Grecia.

„În scopul valorificării muzeale și a patrimoniului deținut, dar și pentru îmbogățirea acestuia, Muzeul județean Teleorman a derulat și derulează o serie de programe educaționale și proiecte de cercetare. Programul — ‘Muzeul ca sursă de cultură și educație’, adresat mai ales publicului de vârsta școlară, în baza parteneriatelor încheiate cu instituțiile de învățământ, a fost inițiat în anul 2003. Programul ‘Muzeul te vizitează…’, ce a debutat în 2013, își propune prezentarea muzeului și a diferitelor teme de interes general în localități din județul Teleorman mai ales cele din mediul rural. 
Între anii 1998-2004 a participat la un proiect româno-britanic de cercetare a locuirii neo-eneolitice de pe Valea Teleormanului alături de Muzeul Național de Istorie a României și Universitatea din Cardiff”, a explicat Pavel Mirea.

Potrivit directorului, în perioada 2003-2004, Muzeul a derulat un program de cercetare a procesului de colectivizare a agriculturii în județul Teleorman, program finanțat de către Guvernul Statelor Unite ale Americii prin intermediul Secției Afaceri Publice din București. De asemenea, împreună cu Misiunea Arheologică Franceză în România și Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” București Muzeul județean Teleorman a derulat, între 2006-2009, un proiect de cercetare arheologică, care a vizat epoca paleolitică. În plus, în perioada 2009-2011, Muzeul a desfășurat, ca partener local al Universității din Cardiff, un proiect cu finanțare europeană numit „Magura past and present”, în cadrul programului „Cultura 2009-2013″, ce a avut ca obiectiv general implicarea unui număr cât mai mare de specialiști, dar și a unor artiști plastici și membri ai comunității locale, ce au urmărit diferite tipuri de schimbări ale mediului înconjurător”.

Muzeul județean Teleorman editează din 2009, anual, revista de arheologie intitulată „Buletinul Muzeului județean”, Secția Arheologie. Din anul 2010 a fost inițiată seria Publicațiile Muzeului Județean Teleorman, ce cuprinde studii generale și monografii arheologice și istorice, pagini de memorialistică, lucrări ale unor conferințe. Începând cu anul 2012 este editată o publicație electronică bianuală, cu apariție la 31 ianuarie și 31 iulie, disponibilă pe web-site-ul instituției.