Județul Teleorman: prezentare

Divertisment

Suprafața: 5.790 kmp; Numărul orașelor și municipiilor: 5, dintre care 3 municipii: Alexandria, Roșiorii de Vede și Turnu Măgurele; Numărul comunelor: 92; Numărul satelor: 231.

Județul Teleorman este situat în partea de sud a țării, în mijlocul Câmpiei Române. La sud, județul este mărginit de fluviul Dunărea, limita naturală cu Bulgaria, și de județele Olt la vest, Argeș și Dâmbovița la nord, Giurgiu la est.

Teritoriul județului ocupă 2,4% din suprafața țării.

În județ se află punctele de trecere a frontierei în regim de trafic portuar: Zimnicea (România) — Svistov (Bulgaria) și Turnu Măgurele (România) — Nicopole (Bulgaria).

Potrivit Recensământului din 2011, populația stabilă a județului Teleorman era de 380.123 persoane. Populația stabilă a celor mai importante orașe este următoarea: Alexandria (54.400 persoane), Roșiorii de Vede (27.400 persoane), Turnu Măgurele (24.800 persoane) și Zimnicea (14.100 persoane). În municipii și orașe trăiesc 123.200 persoane, reprezentând 32,4% din totalul populației stabile. Informația privind etnia a fost disponibilă pentru 354.300 persoane, dintre care s-au declarat români 346.000 (97,1%), iar de etnie romă 8.200 (2,3%).

Caracterizat prin relief de câmpie, teritoriul județului cuprinde o parte din Câmpia Română — partea vestică a Câmpiei Burnasului și cea sudică a Câmpiei Găvanu-Burdea, precum și lunca Dunării din acest sector. Cea mai înaltă altitudine este de 170 m, în partea nordică a județului. Rețeaua hidrografică include Dunărea și afluenții săi importanți: Oltul, Urlui, Călmățui și Vedea. Zona nord-estică a județului este scăldată de apele râurilor Dâmbovnic, Glavacioc și Câlniștea, afluenți ai Neajlovului.

Lista ariilor protejate din județ cuprinde: Balta Suhaia (1.455 ha), Pădurea Troianu (71 ha), Ostrovul Gâsca (58 ha), Ostrovul Mare (140 ha), Pădurea Pojorâtele (58 ha).

Teritoriul județului întrunește condițiile de relief pedoclimatice favorabile pentru practicarea agriculturii cu irigații. Nord-estul județului este bogat în rezerve de țiței și gaze naturale (Blejești, Siliștea, Trivalea-Moșteni, Ciolănești, Poeni, Talpa, Videle). O altă bogăție o constituie lacurile naturale (Suhaia, Baldovinești, Belciug) și cele artificiale amenajate pentru piscicultură.

Agricultura este o ramură cu tradiție în economia județului Teleorman. Ca structură, industria județului Teleorman este împărțită pe ramuri ale industriei grele și ale industriei ușoare, centrele industriale fiind distribuite relativ omogen în cele cinci localități urbane din județ.